Biliyor muydun? Tüm sözlükler çift yönlü, aynı anda her iki dilde de kelime aramak anlamına gelir

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir

About