submit


Biliyor muydun? Tüm sözlükler çift yönlü, aynı anda her iki dilde de kelime aramak anlamına gelir. Biliyor muydun? Tüm sözlükler çift yönlü, aynı anda her iki dilde de kelime aramak anlamına gelir. Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir.

About