Lorem Ipsum kullanmanın amacı, ‘burada içerik, burada içerik’ kullanmanın aksine, harflerin daha fazla ya da daha az normal dağılımına sahip olması, onu okunabilir bir İngilizce gibi göstermesidir

About