submit


Lorem Ipsum kullanmanın amacı, ‘burada içerik, burada içerik’ kullanmanın aksine, harflerin daha fazla ya da daha az normal dağılımına sahip olması, onu okunabilir bir İngilizce gibi göstermesidir. Birçok masaüstü yayıncılık paketleri ve web sayfası düzenleyicileri artık Lorem Ipsum’u varsayılan model Metni olarak kullanır. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, ‘burada içerik, burada içerik’ kullanmanın aksine, harflerin daha fazla ya da daha az normal dağılımına sahip olması, onu okunabilir bir İngilizce gibi göstermesidir. Birçok masaüstü yayıncılık paketleri ve web sayfası düzenleyicileri artık Lorem Ipsum’u varsayılan model Metni olarak kullanır.

About